fbpx
Sürdürülebilirlik için çözüm ortağınız.

Kalite Politikamız

ERSEL KALİTE POLİTİKASI
Şirketimiz iş ortağı olarak gördüğü müşterisinden başlayıp, yine müşterisi ile sonlanan iş süreçleri ile en yüksek tatmin düzeyinin hedeflendiği kalite standartlarının müşterileri tarafından oluşturulduğunun farkındadır. Bu nedenlerde tüm süreçlerde müşterisinin tatminini aynı zamanda paydaşlarının da memnuniyetini hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşmak için;
 • Müşteri üstün iş süreçlerini sürekli gözden geçirerek gelişme ve iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak,
 • Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmak için tüm iş süreçlerinde yaratıcılık ve esnekliğin öneminin bilinciyle verimli ve etkin çıktılar elde etmek. Kaliteden ödün vermeden maliyetleri kontrol altında tutmak ve düşürmek.
 • İş etiği ve toplumsal değer yargılarına uyumlu davranmak.
 • Tedarikçilerini iş ortağı olarak görüp, onlara yüksek yarar sağlayacak olanakları yaratmaya çalışmak.
 • Şirketimizin misyonuna uygun olarak her iş bölümümüzün kendi hedeflerini, stratejilerini, performans göstergelerinin belirlemesini sağlamak. Böylece şirket sonuçlarının vizyonumuza uygunluğunu sağlamak.
 • Çalışanlarımızın firma amaçları, hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitilmesi
ERSEL ÇEVRE POLİTİKASI

Şirketimiz içerisinde yer aldığı ve vazgeçilmez olan doğal çevre ile ilgili;

 • Doğal çevrenin korunmasına yönelik tüm yerel ve ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmeyi taahüt eder.
 • Gerek ürünlerimizde gerekse üretim süreçlerimizde çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği, kaynağında önlenmeye çalışır.
 • Üretim süreçlerinde elektrik, karbon yakıtlar ve su gibi kaynakların kullanımında verimliliği ve tasarrufu sağlayan önlemleri alır
 • Şirketimizin faaliyet konuları arasında yer alan yenilenebilir enerji sistemleri konusunda çalışmaları aralıksız sürdürerek ülkemizde bu konuda öncü olmaya çalışır.
 • Doğal çevrenin korunması konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarını bilinçlendirir ve bireysel sorumluluk kazandırmaya çalışır.

SERTİFİKALARIMIZ